This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title

Chuỗi ngọc phỉ thúy hạt xanh đậm bình an, tài lộc trọn vẹn FS5112

2,380,000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi ngọc Phỉ Thúy xanh đậm, vân xanh lý (Myanmar, Miến Điện). +

Chuỗi ngọc phỉ thúy hạt tròn tài lộc may mắn, phú quý cát tường FS5113

660,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài

Chuỗi ngọc phỉ thúy hạt tròn hợp mệnh phong thủy, thu hút may mắn FS5114

530,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài

Chuỗi ngọc phỉ thúy xanh đậm Myanmar bổ trợ sức khỏe, tài lộc trọn vẹn FS5140

9,830,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi ngọc Phỉ Thúy xanh đậm, vân xanh lý (Myanmar, Miến Điện).

Chuỗi ngọc phỉ thúy hạt hoa mẫu đơn lớn tình duyên may mắn, bền chặc FS5116

1,180,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi mẫu đơn Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài

Chuỗi ngọc phỉ thúy hạt hoa sen lớn mang đến may mắn, bình yên FS5119

390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hoa sen Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài

Chuỗi ngọc phỉ thúy xanh nhỏ hợp mệnh phong thủy may mắn FS5115

390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài

Chuỗi ngọc phỉ thúy Myanmar hoa mẫu đơn tình duyên, gia đình hạnh phúc FS5117

590,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay hoa Mẫu Đơn ngọc Myanmar (tại Việt Nam). +

Chuỗi ngọc phỉ thúy long châu mang lại sức khỏe, bình an và may mắn FS5118

980,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt ngọc Phỉ Thúy, hạt tròn điêu khắc (Myanmar, Miến Điện)

Chuỗi ngọc phỉ thúy trơn hạt xanh bổ trợ sức khỏe và hợp mệnh FS5124-650

754,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt ngọc Phỉ Thúy xanh nhạt (Myanmar, Miến Điện) + Kích

Chuỗi ngọc quý hồng lục bảo phong thủy FS885-1716

1,716,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby), nhiều màu sắc.

Chuỗi ngọc quý hồng lục bảo phong thủy FS911-3000

3,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby), nhiều màu sắc.

Chuỗi ngọc quý hồng lục bảo phong thủy FS885-1837

1,837,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby), nhiều màu sắc.

Chuỗi ngọc quý hồng lục bảo phong thủy FS885-1856

1,856,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby), nhiều màu sắc.

Chuỗi ngọc quý hồng lục bảo phong thủy FS885-1869

1,869,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby), nhiều màu sắc.


Chuỗi Đá – Chuỗi Ngọc – Chuỗi Đeo Cổ – Chuỗi Đeo Tay – Chuỗi Hạt Đeo Tay